Sa pagdating ng mga Sex during dating

Posted by / 22-Mar-2019 15:43

Sa pagdating ng mga

Nang mabuksan niya ang sobre ay nakita niya ang isang legal sized bond paper na may mga nakasulat. Hindi ka magsisisi at mag-eenjoy ka sa gagawin natin.” Ang walanghiya at proud pa sa sarili niya ang tarantadong matanda!!! “Heto ang listahan ng mga dadalhin mo sa iyong bag: 1 sexy bra 1 sexy panty 1 short shorts 1 Hershey’s choco syrup 1 white cotton shirt 1 pair ankle socks 1 pair shoes Heto naman ang susuutin mo papunta dito sa bahay ko: 1 mini skirt 1 pair of high socks 1 pair of shoes 1 short-sleeved blouse Inuulit ko walang labis walang kulang” “Inay ko po ano ang gagawin ko? Pumili siya ng blouse niya at nagpilit maghanap ng makapal ang tela o yung dark ang kulay para hindi maaninag ang boobs niya.

Naisip din niya na pwede niyang buksan muna ang envelope para malaman ang nakalagay doon bago siya gumawa ng hakbang. Yan ang listahan ng mga kailangan mong dalhin at suotin papunta sa bahay ko. Pag may sobra o kulang sa listahan na yan, ibig lang sabihin na sumira ka sa usapan.” Inapuhap ni Anne ang listahan mula sa sobre.At dati na rin niya itong nakakasalubong sa daanan na minsan ay hapit ang suot na damit at nababakas ang hugis ng maganda nitong puwet pati na rin ang suso nito na parang puputok sa pagkakahapit ng damit. “Sir how about I make two papers of different topics at I will also volunteer for your committee?” “Iha puno na ang komite marami na kasing naunang nag make-up for their inc. Isa pa ay hindi pwede yung suggestion mo about the papers” Pambabara nito sa suhestiyon ng dalaga.“bye sir..” Tinanggap na lang niya ang envelope at dali-daling lumabas sa opisina. Nanatili siyang nakahiga hanggang makatulog at walang nasa isip kundi ang pangyayari kanina.Nagmamadali siyang makarating sa dorm na tinitirhan niya at humiga sa kama. Buong linggong nag-iisip ng maaaring mangyari ang dalaga pero parang walang direksiyon lahat ng isipin niya. ”, sigaw ng isip niya ng mamataan sa kalayuan si Mr. Pagdating ng Biyernes: Umagang umaga pa lang ay gising na si Anne.

sa pagdating ng mga-38sa pagdating ng mga-89sa pagdating ng mga-84

Lalo din siyang naiinis sa tsuper na halatang halata ang laging pagsulyap niyo sa kanya mula sa salamin.